42. Silmet Rally Příbram 2023

Příbramskou soutěž ve „velkém“ mistráku před několika lety nahradil Pačejov, na ten ale nyní již pouze jednodenní Příbram navázala ve více směrech. Prázdninovým termínem s příjemným letním počasím, diváckou přívětivostí i celkovou atmosférou.

To se letos jednoznačně potvrdilo. Atraktivní bylo nově vzniklé divácké místo v Drevníkách, nezklamalo ani odbočení pod skokem v Dublovicích, oproti předchozím ročníkům v opačném směru.